zondag 10 november 2002

Eerste donatie aan Rishilpi 2002


De stichting geeft de eerste grote gelddonatie aan het kinderrevalidatiecentrum zodat verschillende zaken vervangen of aangeschaft kunnen worden. Naast het verbeteren van de therapieruimtes worden er rolstoelen, spel en therapiematerialen aangeschaft. Ook wordt er geregeld dat de kinderen die van buitenaf komen ook een warme maaltijd krijgen.