zondag 27 augustus 2006

Afscheid WAZ Jan van Brunschot

Op 28 september viert Jan van Brunschot zijn afscheid op "zijn" Willem-Alexander Ziekenhuis.
Ruim 35 jaar heeft mijn vader gewerkt op afdeling B6 en later B7 van het WAZ in 's-Hertogenbosch.
Als eerste man begon Jan als verpleegkundige aan de opleiding in het Protestante Ziekenhuis in 1971. Nu gaat hij met de OBU. Om dat te vieren komt er een afscheidsborrel. In de uitnodiging staat onderaan in de voetnoot het volgende:

Mocht u Jan wat willen geven, dan ziet Jan dat graag in de vorm van een gift aan de stichting "in de bres voor Bangladesh" banknummer 11.81.11.841. Deze stichting is opgericht door zijn dochter Nicole, die daar werkt met gehandicapte kinderen.

Mijn vader heeft een jaar terug met eigen ogen kunnen zien wat de stichting gedaan heeft van het geld wat tot nu toe is geschonken. U kunt zijn verhaal na lezen via het reisverslag 2005.

Hierbij wil ik ook namens Jan iedereen bedanken die een kleine of grote gift schenkt aan "in de bres voor Bangladesh".
Binnenkort gaat er een bedrag over gemaakt worden. Op deze site kunt u dan lezen wat er gerealiseerd wordt. Er zal met name therapeutisch- en spelmateriaal aangeschaft worden voor de kinderen. Daarnaast ben ik druk bezig om een cursus te regelen (mogelijk met een buitenlandse therapeut die momenteel in Bangladesh is) om het niveau van de therapeuten op peil te houden.

Natuurlijk wil ik mijn vader extra bedanken dat hij de stichting op deze manier steunt. Wie weet gaat ie zelf nog eens kijken hoe het geld besteed is...

Groet Nicole

woensdag 9 augustus 2006

Rolstoel via Tony Obdam naar Bangladesh

Op het verjaardagsfeest van Mia Obdam, heb ik een rolstoel in Winssen afgegeven.
Ton gaat deze rolstoel begin september meenemen naar Bangladesh. Daar zullen medewerkers van Rishilpi de rolstoel in Dhaka, de hoofdstad, op komen halen, als zij toch voor zaken daar moeten zijn. De rolstoel zal gegeven worden aan "Poppy" en jonge dame met een dwarslaesie. De rolstoelen daar zijn ook van een goede kwaliteit maar deze rijden toch een stuk zwaarder dan de Europese rolstoelen. Vorig jaar was het niet mogelijk om twee rolstoelen mee te geven, er kon maar een rolstoel mee. Nu gaat Ton de rolstoel geschonken door WELZORG HELMOND alsnog afleveren.

Ton je bent geweldig, bedankt voor de extra moeite die je daarvoor moet doen!
Hierbij wil ik ook Mia bedanken voor het verjaardagsgeld wat zij aan de stichting geschonken heeft.